Terminarz konsultacji i wywiadówek w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

21 września 2017 r.

klasy I
 


 

godz. 17.30
 

ok. godz. 18.00
 

spotkanie z dyrekcją szkoły
(sala  gimnastyczna)

spotkania z wychowawcami klas
(sale wg harmonogramu)

klasy II
 
godz. 17.30
 
spotkania z wychowawcami klas
(sale wg harmonogramu)

klasy III
  

godz. 18.15
 

ok. godz.18.45

 

informacja o procedurach maturalnych
(sala gimnastyczna)

spotkania z wychowawcami klas
po spotkaniu w sali gimnastycznej
(sale wg harmonogramu)


8 listopada 2017 r.

konsultacje

klasy I-III godz. 17.30-19.00 śródokresowe spotkania
z przedmiotowcami

13 grudnia 2017 r.

konsultacje

klasy I-III godz. 17.30-19.00 śródokresowe spotkania
z przedmiotowcami

18 stycznia 2018 r.
wywiadówka

klasy I-III godz. 17.00 - 18.00 konsultacje z nauczycielami przedmiotów
godz. 18.00 spotkanie z wychowawcami
klas I, II, III

22 marca 2018 r.

konsultacje

klasy I-III godz. 17.30-19.00 śródokresowe spotkania
z przedmiotowcami

23 maja 2018 r.

konsultacje

klasy I-III godz. 17.30-19.00 śródokresowe spotkania
z przedmiotowcami