2016-04-11
Wycieczka statkiem Bajka

Wycieczka tematyczna klasy 2D powiązana z realizacją projektu Woda. Zajęcia na statku wycieczkowym żeglugi śródlądowej w otoczeniu przyrody i przepięknych krajobrazów Doliny Warty w okolicach Poznania

 

   

 
Zajęcia terenowe Łysy Młyn — Biedrusko

W ramach ogólnoszkolnego projektu Woda klasa 2D uczestniczyła w wycieczce tematycznej w rejonie Łysy Młyn, realizując ścieżkę edukacyjną Rola wody w przyrodzie- Biologiczna ocena czystości wód. Podczas zajęć terenowych wykorzystano plansze i materiały znajdujące się na platformie WLIN. Podsumowanie warsztatów terenowych w Łysym Młynie odbyło się w szkolnych pracowniach informatycznych na platformie edukacyjnej.    

 

   

 
Konkurs fotograficzny

Piękne zdjęcia wody to plon szkolnego konkursu fotograficznego. Wystawę można podziwiać na korytarzu. Twórcom gratulujemy zmysłu obserwacji, wrażliwości estetycznej, pomysłowości i «fotograficznego» oka.

 


 
Wycieczka do oczyszczalni ścieków

W ramach projektu Woda 5 kwietnia 2016 r. klasa ID wzięła udział w wycieczce do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Uczniowie zapoznali się ze sposobem utylizacji ścieków, mogli zobaczyć wszystkie etapy oczyszczania od urządzeń do oczyszczania mechanicznego po komory oczyszczania biologicznego, gdzie dzięki bakteriom saprofitycznym oddychającym tlenowo i beztlenowo zostają rozłożone zanieczyszczenia organiczne. Dowiedzieli się również o produkcji biogazu, która pokrywa w 50 % zapotrzebowanie energetyczne zakładu.

 


 
Wykład o wodzie na UP

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody klasa 2A uczestniczyła w wykładzie na Uniwersytecie Przyrodniczym.


 
Dzień Patronki pod znakiem wody

Woda w aspekcie kulturowym i przyrodniczo stała się tematem przewodnim Dnia Patronki. To pierwszy etap realizacji projektu edukacyjnego poświęconego H2O. O założeniach projektu -  tutaj.

 

dla klas humanistycznych - działania artystyczne:

  • przedstawienie teatralne Wcale nie lejemy wody w wykonaniu uczniów klasy 2B w zabawny sposób przemycające wiadomości na temat wody,
  • etiuda filmowa Wodne marzenia (2D),
  • teledysk o wodzie (Natalia Wojtkowiak, Eryk Walkowiak 2B),
  • prezentacja Woda – cud natury  (Eryk Walkowiak 2B),
  • prezentacja Akwatyczne motywy w literaturze i sztuce  (p. J. Bednarek i p. K. Obremska - Biblioteka Pedagogiczna),
  • konkurs literacki Cztery żywioły (w gazetce Pryzmat nagrodzone opowiadania Makatka i Dzień wody).

 

 

 

dla klas przyrodniczych — sejmik ekologiczny

  • wykład dr. hab. Mikołaja Kokocińskiego Czy zagraża nam inwazja obcych gatunków sinic i glonów?
  • wykład p. Urszuli Błaszczyk Nadzór Inspekcji Sanitarnej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia w związku z obecnością pałeczek Legionella

 
Studnia dla trędowatych

Szkolne Koło Wolontariatu włączyło się w projekt WODA, zbierając środki finansowe na budowę w Indiach studni dla ludzi trędowatych. Na ten szczytny cel przekazano ponad 400 zł. To mały dowód solidarności z tymi, którzy cierpią z powodu braku dostępu do wody pitnej.

 


 
Założenia projektu WODA

Świat współczesny znalazł się w okowach potężnego kryzysu ekologicznego, który objął wszystkie jego elementy składowe, zarówno abiotyczne, jak i biotyczne. Nigdy dotąd problem zaburzenia środowiska naturalnego nie wystąpił z taką ostrością i na tak rozległych obszarach jak obecnie. Liczne tego symptomy, do których należy zwiększona zachorowalność a także umieralność ludzi, wiąże się z zanieczyszczeniem powietrza, gleb, wód i żywności. W związku z powyższym wiedzę ekologiczną należy traktować jako niezbędny element wykształcenia współczesnego człowieka, które umożliwi mu życie w harmonii z przyrodą a nie przeciwko niej.

W tym roku poświęcamy uwagę wodzie – wodzie jako niezwykłej substancji, która jest środowiskiem życia, składnikiem każdego żywego organizmu, środowiskiem procesów metabolicznych. Woda należy do skarbów przyrody. Mądre gospodarowanie nią przez nas wszystkich może uchronić ludzkość przed tragicznymi skutkami jej niedoboru . Należy pamiętać, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi na brak dostępu do pitnej wody.

Motyw wody jest niezwykle pojemny znaczeniowo i chętnie wykorzystywany w sztuce i literaturze. W zależności od rejonu świata i strefy klimatycznej inaczej interpretuje się akwatyczną symbolikę np. w rejonach gorących woda staje się, zwłaszcza w literaturze, symbolem życia, a nawet zbawienia. Na terenach zimnych, gdzie wody jest zbyt wiele i mieszkańcom grożą powodzie, życiodajny płyn jest raczej symbolem zagrożenia. Woda symbolizuje też życie, płodność, a w wielu religiach oczyszczenie i odrodzenie.