2018-04-14

We wtorek 10 kwietnia 2018 r. klasa 2B pod opieką p. Krzysztofa Bromberka,  uczestniczyła w zajęciach teatralnych oraz plastycznych zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2. Jedna grupa pracowała warsztatowo nad elementami koordynacji psychoruchowej oraz partnerowaniem w kontakcie, pod opieką Adama Brzezińskiego prowadzącego w MDK nr 2 Zespół Teatralny EKSPOZYCJA. Tematem pracy drugiej grupy była granica pomiędzy światem realnym a wirtualnym i pytanie, na ile dopełniają się one wzajemnie, przenikają się lub są zupełnie osobne. Użycie języka wizualnego współczesnych gier, symboli emocji, symboli matematycznych lub zaczerpniętych z portali społecznościowych ukazało łatwość odczytywania i rozumienia kodu wizualnego sztuki współczesnej. Zajęcia prowadziła Agnieszka Jankiewicz.

Warsztaty nawiązywały do wystawy POWIDOKI. Powidoki to Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, jego czwarta edycja odbyła się pod hasłem„ Start the Game”. Zadaniem konkursowym było wykonanie plastycznej wersji wybranej gry komputerowej, tak by przy użyciu sylwetek bohaterów, specyficznego otoczenia, stworzyć własną, przemyślaną wizję naszego tu-i- teraz miejsca w społeczeństwie.