Dla kogo    Rozszerzenia    Języki obce    Lekcje inaczej

 

Dlaczego warto wybrać tę klasę/profil?

 • Program profilu artystycznego ma charakter innowacyjny. Jest skierowany do uczniów pragnących pogłębiać posiadaną wiedzę oraz zdobywać nowe umiejętności w zakresie odbioru, analizy i interpretacji tekstów kultury, w tym dzieł literackich, filmowych i teatralnych.
 • Uczniowie zapoznają się z teorią oraz historią teatru i dramatu.
 • Doskonalą techniki aktorskie oraz techniki prezentacji, uczą się ruchu scenicznego i poprawnej dykcji.
 • Są kreatorami życia kulturalnego szkoły.
 • Organizują i uczestniczą w spotkaniach z artystami.
 • Tworzą i prezentują - w szkole i poza nią - spektakle, biorą udział w konkursach artystycznych.
 • Corocznym punktem programu tej klasy są peregrynacje teatralno-filmowe do Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Łodzi.

 

Przedmioty punktowane w rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • historia

 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

język polski

 • Zajęcia odpowiadają na zainteresowania i oczekiwania tych, którzy za cel obrali sobie studia humanistyczne.
 • Praca na lekcji wyposaża w umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury, w tym dzieł literackich.
 • Uczniowie doskonalą swój warsztat pisarski, rozwijają kreatywność i samodzielność w obcowaniu z kulturą.
 • Zajęcia przygotowują do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.
 • Prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod nauczania i sprzętu multimedialnego.

historia

 • Praca na lekcjach odbywa się w oparciu o starannie dobrane materiały dydaktyczne, poza podręcznikami - teksty źródłowe, filmy edukacyjne czy multitekę.
 • Zajęcia prowadzone są w różnorodny sposób np. z wykorzystaniem źródeł ikonograficznych, statystycznych, kartograficznych, form aktywizujących, np. sądów nad postaciami historycznymi, debat.
 • Uczniowie uczestniczą w wykładach adiunktów UAM, pracowników IPN.
 • Biorą udział w wycieczkach historycznych, lekcjach muzealnych.
 • Próbują sił w Olimpiadzie Historycznej, konkursach IPN, Fundacji Batorego, debatach oksfordzkich, a także powtórce przed maturą organizowanej przez UAM.

język angielski

 • Dzięki odpowiedniej liczbie godzin języka angielskiego uczniowie mają okazję ćwiczyć swoje umiejętności komunikacyjne oraz zdobywać wiedzę na poziomie rozszerzonym.
 • Korzystamy z różnorodnych źródeł informacji. Pracujemy z Internetem, oglądamy filmy przyrodnicze i fabularne w języku angielskim, ćwiczymy tłumaczenia symultaniczne, przygotowujemy prezentacje multimedialne na wybrane tematy.
 • Mamy również czas na poszerzanie wiedzy nie tylko o języku, ale również kulturze, sztuce i historii krajów anglojęzycznych.
 • Uczniowie uczestniczą w spektaklach teatralnych w języku angielskim, czytają fragmenty literatury anglojęzycznej.
 • Dużo czasu poświęcamy na ćwiczenie naszych umiejętności w praktyce - w dialogach i różnych sytuacjach komunikacyjnych dnia codziennego.
 • Po zakończeniu trzeciej klasy uczniowie mają możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności zdając egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

 

Języki obce

język angielski (zob. przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym)

 

język francuski / hiszpański (do wyboru):

Wybór drugiego języka odbędzie się na podstawie oddzielnej deklaracji. O utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób). W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych w czasie rekrutacji.

 

język francuski (od podstaw lub kontynuacja)

 • To jeden z oficjalnych języków Unii Europejskiej, jego znajomość jest przydatna w kontaktach międzynarodowych i nieodzowna w podjęciu pracy w instytucjach europejskich.
 • Po francusku porozumiewają się mieszkańcy ponad 30 krajów na 5 kontynentach.
 • Francja jest bardzo ważnym inwestorem zagranicznym w Polsce, a znajomość języka jej mieszkańców zwiększa szanse na odnalezienie się na europejskim rynku pracy i otwiera możliwości studiowania na wyższych uczelniach w krajach francuskojęzycznych.
 • Lekcje w naszej szkole mają na celu nauczenie tego języka na poziomie podstawowym.
 • Zajęcia prowadzone są w grupach, przy pomocy różnych metod aktywizujących, z zastosowaniem najnowszego sprzętu multimedialnego i Internetu.
 • Poznajemy podstawowe słownictwo i gramatykę języka francuskiego oraz wybrane elementy francuskiej kultury.

język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)

 • Świat, który nas otacza, nieustannie się zmienia i stawia coraz wyższe wymagania. Ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, muszą pracować nad sobą, rozwijać się i ciągle uczyć. Obecnie bardzo potrzebna staje się znajomość języków obcych. Hiszpański jest trzecim najczęściej używanym językiem na kuli ziemskiej (po języku mandaryńskim i angielskim).
 • Po wejściu Polski do Unii Europejskiej Hiszpania bardziej otworzyła się na nasz kraj. Na terenie Polski działa wiele firm z Półwyspu Iberyjskiego, np. Banco Santander, Ferrovial, Acciona, Sando, Lubasa, Gestamp, Gonvarri, Mecalux, Fagor, EADS CASA, ZARA, ROCA Sanitario, Telepizza, Anecoop i wiele innych.
 • Obecnie znajomość języka angielskiego jest już standardem i przestaje być atutem podczas ubiegania się o atrakcyjną pracę, mocnym punktem w CV kandydata staje się natomiast znajomość języka kastylijskiego.
 • Jeśli nauczysz się mówić po hiszpańsku, staną przed Tobą otworem wyjazdy na stypendia do krajów hiszpańskojęzycznych.
 • Znajomość hiszpańskiego bardzo ułatwia podróżowanie po wielu ciekawych i pięknych miejscach na świecie. W krajach Ameryki Łacińskiej i niektórych częściach Hiszpanii staje się ona wręcz koniecznością!
 • Zawodnicy La Furia Roja też mówią w tym języku.
 • Język Cervantesa jest prosty, piękny i użyteczny. Jego znajomość pomoże Ci nie tylko odkryć bogatą i barwną kulturę krajów hiszpańskojęzycznych, tajemnice latynoskiej duszy, ale także nauczyć się braku pośpiechu, relaksu i… uśmiechu.

Uwaga! Dyrekcja XII Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.