Rok szkolny 2017/18

do druku 

 

wrzesień

04.09

poniedziałek

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

09.09

piątek

rajd integracyjny klas I do Bednar

21.09

czwartek

spotkania wychowawców z  rodzicami uczniów klas I - III

 

listopad

01.11

środa

Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny od pracy
(ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

02.11

czwartek

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(rozporządzenie MEN z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. z 2010 r. nr 186, poz. 1245)

03.11

piątek

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(rozporządzenie MEN z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. z 2010 r. nr 186, poz. 1245)

08.11

środa

spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas I - III
konsultacje  rodziców ze wszystkimi nauczycielami

11.11

sobota

Narodowe Święto Niepodległości, udział delegacji uczniowskiej w miejskich obchodach rocznicowych

 

grudzień

08.12

piątek

Święto Patronki Szkoły

13.12

środa

spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas I - III
konsultacje  rodziców ze wszystkimi nauczycielami

19.12

wtorek

informowanie uczniów i rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu (zgodnie z procedurami)

20.12
22.12

środa
piątek

rekolekcje

22.12

piątek

uroczyste spotkanie przedświąteczne  społeczności szkolnej,
wigilie klasowe

23.12
31.12

sobota
niedziela

zimowa przerwa świąteczna
(rozporządzenie MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

 

styczeń

01.01

poniedziałek

Nowy Rok - dzień ustawowo wolny od pracy
(ustawa z dnia18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

15.01

poniedziałek

ustalenie ocen śródrocznych (zgodnie z procedurami)

17.01

środa

klasyfikacyjna rada pedagogiczna

17.01 środa koniec I okresu

18.01

czwartek

wywiadówka,
konsultacje z nauczycielami przedmiotów

27.01

sobota

studniówka

 

luty

12.02
23.02

poniedziałek
piątek

ferie zimowe
(rozporządzenie MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

 

marzec

14.03 środa zebranie śródokresowe,
konsultacje z nauczycielami przedmiotów

23.03
25.03

piątek
niedziela

Targi Edukacyjne

 

kwiecień

29.03
03.04

czwartek
wtorek
wiosenna przerwa świąteczna
(rozporządzenie MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

10.04

wtorek

ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych (zgodnie z procedurami) - kl.III

11.04

środa wywiadówka dla kl. III

21.04

sobota Drzwi Otwarte dla gimnazjalistów

24.04

wtorek ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych (zgodnie z procedurami) - kl. III

25.04

środa klasyfikacyjna rada pedagogiczna

27.04

piątek uroczyste pożegnanie absolwentów

30.04

poniedziałek

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(rozporządzenie MEN z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. z 2010 r. nr 186, poz. 1245)

 

maj

01.05

wtorek

Międzynarodowe Święto Pracy - dzień ustawowo wolny od pracy
(ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

02.05

środa

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(rozporządzenie MEN z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. z 2010 r. nr 186, poz. 1245)

03.05

czwartek

Święto Konstytucji 3 maja - dzień ustawowo wolny od pracy
(ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

04.05

piątek

pisemny egzaminy maturalne - dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla kl. I-II
(rozporządzenie MEN z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. z 2010 r. nr 186, poz. 1245)

07.05
08.05

poniedziałek
wtorek

pisemne egzamin maturalny - dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla kl. I-II
(rozporządzenie MEN z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. z 2010 r. nr 186, poz. 1245)

23.05
środa

środa

spotkania z wychowawcami klas,
konsultacje z nauczycielami przedmiotów

31.05 czwartek

Boże Ciało - dzień ustawowo wolny od pracy
(ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)

 

czerwiec

01.06 piątek

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(rozporządzenie MEN z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. z 2010 r. nr 186, poz. 1245)

05.06 wtorek

ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych (zgodnie z procedurami)

06.06 środa

wywiadówka kl. I i II

19.06 wtorek

ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych (zgodnie z procedurami) - kl. I i II

20.06 środa

klasyfikacyjna rada pedagogiczna

21.06 czwartek

egzaminy klasyfikacyjne

22.06 piątek

uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18