Dla kogo    Rozszerzenia    Języki obce    Lekcje inaczej

 

Dlaczego warto wybrać jedną z tych klas?

 • Klasa biologiczno-medyczna to propozycja skierowana do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, a szczególnie biologią i chemią.
 • Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na uczelniach medycznych (np. na wydziale lekarskim, na stomatologii, farmacji, fizjoterapii, analityce medycznej, pielęgniarstwie, położnictwie, kosmetologii, ratownictwie medycznym), na uniwersytecie (np. na biologii, chemii, biotechnologii, psychologii, pedagogice) czy na uniwersytecie przyrodniczym (np. na weterynarii, technologii żywienia).

 

Przedmioty punktowane w rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • biologia

 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

biologia

 • Edukacja biologiczna urozmaicona jest doświadczeniami i eksperymentami biologicznymi realizowanymi w pracowniach biologicznych lub zajęciami laboratoryjnymi na uczelniach wyższych (na Wydziale Biologii UAM, na Uniwersytecie Przyrodniczym).
 • Uczniowie uczestniczą w zajęciach terenowych w okolicy szkoły i w czasie tzw. „zielonej szkoły” w parkach narodowych i krajobrazowych.
 • Poszerzają swoją wiedzę dzięki wykładom zaproszonych pracowników uczelni wyższych.
 • Szkoła posiada dwie pracownie biologiczne wyposażone w tablice multimedialne, mikroskopy z oświetleniem diodowym i mikroskopy stereoskopowe z kamerami przekazującymi obraz na monitor komputera.
 • Lekcje prowadzi wykwalifikowany i doświadczony nauczyciel, który jest egzaminatorem maturalnym.

chemia

 • W tej klasie uczniowie mają szansę poznawać na lekcjach tajniki budowy substancji chemicznych oraz przebiegu procesów chemicznych.
 • Edukacja w zakresie chemii urozmaicona jest doświadczeniami i wycieczkami edukacyjnymi z zajęciami laboratoryjnymi na uczelniach wyższych (UAM Wydział Chemii, UP, laboratoria szkół policealnych).
 • Zajęcia odbywają się w pracowni chemicznej wyposażonej w tablicę interaktywną.
 • W szkole prowadzone są zajęcia fakultatywne dla maturzystów oraz dla uczniów z problemami edukacyjnymi.
 • Program klasy przygotowuje do studiów na kierunkach przyrodniczych i na uczelniach medycznych.
 • Lekcje prowadzi wykwalifikowany i doświadczony nauczyciel, egzaminator maturalny.

 

Języki obce

język angielski (kontynuacja)

 • Zajęcia mają na celu przygotowanie do matury na poziomie podstawowym.
 • Prowadzone są w grupach, przy pomocy sprzętu multimedialnego, Internetu oraz materiałów autentycznych (czasopism, książek).
 • Przebiegają w miłej atmosferze i w estetycznych salach.
 • Uczymy się nie tylko gramatyki i słówek, ale przede wszystkim poznajemy szeroko pojętą kulturę krajów anglojęzycznych, której znajomość jest kluczem do lepszego przyswojenia i zrozumienia języka angielskiego.

język niemiecki / hiszpański (do wyboru):

Wybór drugiego języka odbędzie się na podstawie oddzielnej deklaracji. O utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób). W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych w czasie rekrutacji.

 

 język niemiecki (kontynuacja)
 • Zajęcia mają na celu poznanie języka jednego z naszych najbliższych sąsiadów i przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.
 • Odbywają się w grupach, w pracowni językowej w pełni wyposażonej w sprzęt audiowizualny.
 • Lekcje prowadzone są w oparciu o nowoczesny podręcznik z wykorzystaniem multimediów i autentycznych tekstów.
 • Przebiegają w miłej, sprzyjającej nauce atmosferze.
 • Znajomość języka niemieckiego jako drugiego języka obcego umożliwi naszemu absolwentowi skorzystanie w przyszłości z szerszej oferty pracy na rynku polskim i europejskim.
język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)
 • Świat, który nas otacza, nieustannie się zmienia i stawia coraz wyższe wymagania. Ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, muszą pracować nad sobą, rozwijać się i ciągle uczyć. Obecnie bardzo potrzebna staje się znajomość języków obcych. Hiszpański jest trzecim najczęściej używanym językiem na kuli ziemskiej (po języku mandaryńskim i angielskim).
 • Po wejściu Polski do Unii Europejskiej Hiszpania bardziej otworzyła się na nasz kraj. Na terenie Polski działa wiele firm z Półwyspu Iberyjskiego, np. Banco Santander, Ferrovial, Acciona, Sando, Lubasa, Gestamp, Gonvarri, Mecalux, Fagor, EADS CASA, ZARA, ROCA Sanitario, Telepizza, Anecoop i wiele innych.
 • Obecnie znajomość języka angielskiego jest już standardem i przestaje być atutem podczas ubiegania się o atrakcyjną pracę, mocnym punktem w CV kandydata staje się natomiast znajomość języka kastylijskiego.
 • Jeśli nauczysz się mówić po hiszpańsku, staną przed Tobą otworem wyjazdy na stypendia do krajów hiszpańskojęzycznych.
 • Znajomość hiszpańskiego bardzo ułatwia podróżowanie po wielu ciekawych i pięknych miejscach na świecie. W krajach Ameryki Łacińskiej i niektórych częściach Hiszpanii staje się ona wręcz koniecznością!
 • Zawodnicy La Furia Roja też mówią w tym języku.
 • Język Cervantesa jest prosty, piękny i użyteczny. Jego znajomość pomoże Ci nie tylko odkryć bogatą i barwną kulturę krajów hiszpańskojęzycznych, tajemnice latynoskiej duszy, ale także nauczyć się braku pośpiechu, relaksu i… uśmiechu.

Uwaga! Dyrekcja XII Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.