2016-12-30

„Odważnie twórzmy pokój” Betlejemskie Światełko Pokoju 2016 – to hasło towarzyszące tegorocznej akcji przekazywania Światła Pokoju przez Harcerzy całego świata.

To właśnie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. Od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Wielkim zaszczytem dla naszej szkoły jest, że jednym z delegatów odbierającym BŚP w tym roku był uczeń naszej szkoły – Kamil Piechowiak.

Za sprawą działającego w szkole Kręgu Harcerskiego i w naszej szkole zapłonął Płomień Pokoju. O godzinie 10.00 harcerze naszej szkoły przynieśli Betlejemskie Światełko Pokoju. Przekazanie płomienia miało miejsce tuż przed pokojem nauczycielskim w centralnym miejscu naszej szkoły. Płomień został przekazany na ręce Pani Dyrektor Grażyny Koprowskiej. Licznie zebrane Grono Pedagogiczne towarzyszące tej chwili było świadkiem włączenia społeczności naszej szkoły w niekończący się łańcuch ludzi dobrej woli chcących szerzyć pokój.

 

Kliknij obrazek, by zobaczyć więcej zdjęć w Galerii.